pohotovost
603 948 609

Cizí těleso v tenkém střevě u psa

V září 2005 byla na naší kliniku přivedena čtyřletá  fena bulteriéra Brook. Opakovaně zvracela, nežrala. Její chování bylo mírně apatické.

Při klinickém vyšetření byla zjišťována bolestivost břicha. Jelikož fena příliš nereagovala na léky tlumící zvracení, bylo přistoupeno k dalším vyšetřením. Rentgenologické vyšetření, doplněné ultrasonografickou diagnostikou, odhalilo v tenkém střevě kulatý, tuhý útvar, velikosti pingpongového míčku.Takovéto případy související s ucpáním střeva je nutno urychleně řešit pomocí chirurgie.

Pokud by větší cizí těleso zůstalo delší dobu na stejném místě, způsobí tlakovou nekrózu stěny střeva, střevo se otevře a pak již následuje zpravidla úhyn na následky zánětu pobřišnice

Po základních stabilizačních opatřeních byla Brook uvedena do nitrožilní celkové anestezie.

Pro přístup do dutiny břišní jsme zvolili standardní přístup přes linea alba . Ránu jsem během operace museli několikrát rozšířit až na konečných 12 cm. Po otevření dutiny břišní byl téměř hned pod ránou nahmatán kulovitý útvar velikosti pingpongového míčku lokalizovaný v tenkém střevě. V tu chvíli bylo jasné, co bylo příčinou přetrvávajícího zvracení. Útvar byl vtažen i s přilehlým střevem do operační rány a důkladně obložen čistými rouškami . Po dočasném uskřinutí přívodné a odvodné části střeva jsem přistoupili k otevření lumen střeva a přes asi 4 cm ránu jsme postupně vytáhli pecku od broskve. Okamžitě byla odstraněna mimo operační pole a co nejrychleji jsme museli ránu ve střevě opět zašít. Otevřené střevo představuje při téhle operaci masivní zdroj choroboplodných zárodku a nedůslednost v této fázi operace může v nejhorším případě znamenat zánět pobřišnice  a následně i uhynutí. Po zašití střeva, odstranění znečistěných roušek a důkladném opláchnutí operované části střeva byl úsek vrácen do dutiny břišní. Použité chirurgické nástroje byly odstraněny kvůli předpokládané kontaminaci ze střeva a byla použita nová sterilní sada.

Nyní následovala důkladná revize celé zažívací soustavy od žaludku až po tlusté střevo. K našemu údivu bylo v žaludku nahmatáno další cizí těleso. Následoval stejný postup jako v předchozím případě. Žaludek byl fixován do operační rány, byla provedena jeho incize a přes ní byly vytaženy 3 ploché plastové střepy o velikosti asi 5 x 3 cm. Po zašití žaludku, odstranění kontaminovaných roušek byl žaludek vrácen do své pozice a opět vyměněny nástroje. Následoval masivní výplach dutiny břišní teplým infuzním roztokem a jeho následné odsátí pomocí odsávačky. Po přerouškování operačního pole novou rouškou byla zahájena sutura dutiny břišní.

Po operaci  byla feně nařízena striktní dieta, tzn. nepít 48 hodin a nejíst 36 hodin. Během této doby bylo nutno podávat feně tekutiny pomocí infuze a samozřejmě řadu dalších léků a to antibiotika, léky proti zvracení, léky doplňující energii.

Brook byla následující den po operaci výrazně klidnější , zvracela jen jednou a málo, začala se jí vracet vitalita. Za dva dny se začala podávat opatrně vařená dieta, postupně jsem přestali podávat infuze. Čtvrtý den již fena byla výrazně lepší, kontroly již jsme prodloužili na 2-3 dny. Týden po operaci jsme přešli na podávání antibiotik v tabletách a poprvé zkusili dietní granule. Zotavování probíhalo velice rychle a za deset dní po operaci jsme  feně vytáhli kožní stehy. To už se opět jevila jako temperamentní a veselý bulteriér.

Copyright © 2023 veterinární klinika YORICA