pohotovost
603 948 609

Pyometra - zánět dělohy

Pyometra je výraz pro nahromadění patologického obsahu v děloze. Postihuje feny i kočky a zanedbané formy znamenají pro neléčená zvířata zpravidla smrt. Vyskytuje se relativně často u starších fen nebo u fen jakéhokoliv stáří po aplikacích některých léků používajících se např. na vyvolání ranného přerušení gravidity. U koček je výskyt méně častý. Pyometra / zánět dělohy/ vzniká zpravidla jako následek primárního onemocnění výstelky dělohy. Toto onemocnění zvané jako cystická glandulární hyperplazie endometria způsobí , že se v děloze začne hromadit více a více děložního sekretu. Když je pak děložní sekret infikován rozvíjí se sekundární stav – pyometra.Pyometra má dvě formy – otevřenou a uzavřenou. Typické příznaky otevřené formy zahrnují řídký , červenohnědý, zapáchající výtok z vulvy, nechutenství, zvýšené pití, bolestivost břicha až neochotu k pohybu. Při intoxikaci organismu nastupuje apatie, zvracení, slabost pánevních končetin... Uvedené příznaky se obvykle objevují 1-3 měsíce po říji. U uzavřené formy výtok chybí a příznaky se omezují na výše uvedené poruchy celkového stavu.

Diagnostika spočívá ve vyšetření vaginálního stěru, ultrazvukovém vyšetření břišní dutiny, příp. i rtg vyšetření břišní dutiny. Doplňkově je velice cenné i vyšetření krve.

Neléčený zánět dělohy vyústí záhy v celkovou intoxikaci organismu a následnou smrt. Léčba je tedy nutná. Rozlišují se v zásadě dva přístupy- chirurgický a nechirurgický. Chirurgické řešení spočivá v odejmutí patologicky změněné dělohy i vaječníků. Je to dlouhodobě jediné smysluplné řešení., pokud fena operaci zvládne, čeká ji i nadále plnohodnotný život. Nechirurgické, konzervativní řešení se volí jen u mladých fen, v celkově dobrém stavu a s otevřenou formou onemocnění, pokud totiž majitel chce i nadále zachovat reprodukční schopnost feny. Podávají se medikamenty, které dokáží patologický obsah dělohy vypudit z těla ven. Nicméně feně hrozí vysoké riziko, že se onemocnění bude po následujících háráních znovu opakovat.

Pyometra je vážné, smrtelné onemocnění, proto by měl každý chovatel znát základní příznaky a v případě jakýchkoli pochybností by měl navštívit veterinární pracoviště.

Copyright © 2024 veterinární klinika YORICA