pohotovost
603 948 609

Co nabízíme:

Všeobecná a preventivní medicínahm5

 • odběry a vyšetření vzorků krve, moče, trusu, kloubní tekutiny (spolupráce s laboratořemi Aeskulab, Laboklin a možnost okamžitého vyšetření na hematologickém analyzátoru Inlab VetScan HM5 a biochemickém analyzátoru Inlab VetScan VS2)
 • konzultace zaměřené na výživu psů - zejména mladých psů velkých a obřích plemen
 • vakcinace, odčervení, prevence proti vnějším parazitům
 • systémy identifikace zvířat (tetování, čipování)
 • vystavení Europasu

 

Kardiologie

 • diagnostika - auskultace, RTG vyšetření, EKG vyšetření, USG vyšetření s barevným Dopplerem
 • terapie onemocnění srdce a oběhového systému

 

Gastroenterologie

 • diagnostika - flotační vyšetření trusu, vyšetření krve, RTG vyšetření, kontrastní RTG vyšetření, USG vyšetření, endoskopické vyšetření (odběr biopsie)
 • terapie onemocnění zažívacího traktu a jater

 

Urologie a gynekologie

 • diagnostika - vyšetření močového sedimentu, vyšetření krve, RTG vyšetření, USG vyšetření, biopsie
 • určení optimální doby krytí u fen - vaginální cytologie, stanovení progesteronu v krvi
 • stanovení březosti (palpace, USG vyšetření)
 • přerušení gravidity
 • terapie onemocnění ledvin a močových cest a onemocnění pohlavního systému

 

OrtopedieRTG kosti

 • diagnostika kulhání - ortopedické vyšetření, RTG vyšetření, punkce kloubů, vyšetření kloubní tekutiny
 • oficiální posouzení dědičných ortopedických vad u psů - DKK, DLK, luxace patelly, OCD, spondylóza
 • konzervativní terapie ortopedických onemocnění
 • arthroskopie a arthrotomie (řešení OCD, FCP, UAP)
 • operativní řešení ruptury zkřížených vazů kolenního kloubu - extracapsulární náhrada vazů, posun tuberositas tibiae (Tibial Tuberosity Advancement - TTA)
 • operativní ošetření zlomenin - vnitřní osteosyntéza, vnější skeletální fixace
 • korektivní osteotomie
 • operativní řešení luxace čéšky
 • operativní řešení aseptické nekrózy krčku a hlavice stehenní kosti
 • ošetření traumat šlach, svalů a kloubů
 • rehabilitace ortopedických pacientů - magnetoterapie, Dornova metoda

 

Chirurgie měkkých tkání

Chirurgie břišní dutiny

 • laparoskopie, laparotomie
 • gastrotomie, enterotomie, resekce střeva, střevní anastomózy, operativní řešení syndromu dilatace a torze žaludku u velkých plemen, splenektomie
 • ovariohysterektomie (kastrace samic), orchidektomie (kastrace samců), císařské řezy, chirurgické řešení výhřezu pochvy,
 • operativní řešení močových kamenů - cystotomie, uretrotomie, uretrostomie
 • operace jater a pankreatu

Hrudní chirurgie

 • thorakoskopie
 • operace nádorů plic
 • chirurgické řešení vrozených vad cévního prstence
 • operace jícnu

 srdce

Dermatologie

 • diagnostika - kožní seškrab, cytologické vyšetření stěrů, otisků a jehelných biopsií, trichoskopie, kultivace, alergenodiagnostika, biopsie, videootoskopie
 • terapie onemocnění kůže a uší

 

Stomatologie

 • preventivní prohlídky chrupu
 • odstranění zubního kamene ultrazvukem
 • ošetření zubního kazu včetně výplní zubů
 • extrakce zubů

 

Oftalmologie

 • oftalmologické vyšetření, Schirmerův test, kultivace stěru spojivkového vaku, barvení fluoresceinem, lokální anestezie oka, měření nitroočního tlaku
 • léčba onemocnění oka a víček
 • chirurgické zákroky na víčkách, spojivce, rohovce a předním očním segmentu

 

Onkologie

 • komplexní diagnostika - cytologické vyšetření, histologické vyšetření, RTG vyšetření, odběr a vyšetření krve
 • chirurgická i konzervativní terapie nádorových onemocnění

 

Neurologie

 • komplexní diagnostika - vyšetření krve, RTG vyšetření, myelografie
 • chirurgická i konzervativní terapie neurologických onemocnění

Copyright © 2024 veterinární klinika YORICA