pohotovost
603 948 609

Akutní selhání ledvin

Selhání ledvin může postihnout zvířata v jakémkoliv věku, nejčastěji ve středním a starším věku. Jedná se o kritický stav, který bez včasné a adekvátní léčby vede ke smrti. Ledviny nejsou schopny plnit svou funkci a rozvíjí se klinické příznaky.


Příčiny tohoto stavu jsou různorodé, mohou mít původ mimo ledviny nebo přímo v ledvinách.

Rozlišujeme příčiny:
prerenální (před ledvinami) 
ledviny nejsou dostatečně zásobeny krví, například při dehydrataci, rozsáhlých ztrátách krve, srdečním selhání 

renální (v ledvinách) 
toxické látky(etylenglykol), těžké kovy (olovo), rodenticidy (přípravky na hubení hlodavců), některá antibiotika, anestetika, infekce – leptospiróza, borelióza 

postrenální (za ledvinami) 
obstrukce vývodných cest (močové kameny) nebo ruptura vývodných cest močových (při autoúrazech a jiných traumatech).

Copyright © 2024 veterinární klinika YORICA